NGUYÊN TẮC & QUY ĐỊNH CHUNG

NGUYÊN TẮC CHUNG

Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với tất cả khách hàng đến và giao dịch tại HƯNG VIỆT PHÁT với mục đích thanh toán tại HƯNG VIỆT PHÁT;
Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân và bất kỳ khách hàng nào tham gia giao dịch tại HƯNG VIỆT PHÁT có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng khi tham gia giao dịch tại HƯNG VIỆT PHÁT phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của pinsacduphongquatang.com

QUI ĐỊNH CHUNG

Tên Miền chính thức trang thông tin điện tử là: https://pinsacduphongquatang.com.
pinsacduphongquatang.com là do CÔNG TY TNHH TM – DV – XNK HƯNG VIỆT PHÁT phát triển. Là nơi khách hàng có thể tiến hành mua bán, giao dịch trực tiếp với công ty HƯNG VIỆT PHÁT khi mua hàng của HƯNG VIỆT PHÁT một cách nhanh chóng và trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.
KHÁCH HÀNG của pinsacduphongquatang.com
Là bất kỳ cá nhân, thương nhân, tổ chức, và bất cứ ai tiến hành mua sản phẩm hoặc giao dịch tại pinsacduphongquatang.com có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;
Địa chỉ giao dịch: https://pinsacduphongquatang.com
Ngoài địa chỉ trên, pinsacduphongquatang.com không có bất kỳ địa chỉ nào khác..
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG của HƯNG VIỆT PHÁT:
Cung cấp các sản phẩm Ổ cứng di động; Ổ đĩa lưu trữ USB; Pin sạc dự phòng theo chức năng ngành nghề đã được đăng ký;
Cung cấp các sản phẩm quà tặng công nghệ, quà tặng độc đáo có thiết kế mới tiệm cận thị trường quà tặng quốc tế nói chung
pinsacduphongquatang.com chỉ có giao dịch dành cho khách hàng của HƯNG VIỆT PHÁT khi thực hiện mua sản phẩm tại trang pinsacduphongquatang.com.